Zapraszamy do kontaktu: tel./fax 42 717 84 41 | kom. 609 236 868

Firma JUNIKOST- T.A.A. Juźwiccy Spółka Jawna zrealizowała:

  • projekt pn: „Zwiększenie konkurencyjności firmy JUNIKOST poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.2 RPO WŁ „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw“

oraz

  • projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy JUNIKOST poprzez zakup przesiewacza co najmniej jednopokładowego“ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.6 RPO WŁ „Rozwój mikro- i małych Przedsiębiorstw“

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO